Bratislava je hlavní a největší město Slovenska. Rozkládá se na obou březích Dunaje, v jihozápadní části země, při hranici s Rakouskem a Maďarskem. Žije zde přibližně 476 tisíc obyvatel.

Symbolem Bratislavy je Bratislavský hrad se čtyřmi věžemi v rozích a nádvořím uprostřed, nebo také architektonicky zajímavý Most SNP (postavený v druhé polovině 20. století), klenoucí se nedaleko historického jádra metropole jako jeden z pěti mostů přes Dunaj, který Bratislavou protéká.

.