Jeseníky  je geomorfologická oblast rozkládající se na pomezí polského a českého Slezska, východních Čech a severní Moravy.

Na západě u obce Heřmanice u Králík navazuje na Orlickou oblast (Mladkovské sedlo, stejně jako celá Kladská kotlina, ještě patří do Orlické oblasti), na severu přechází v Krkonošsko-jesenické podhůří, na severovýchodě se dotýká Slezské nížiny, na jihovýchodě ji Moravské úvaly  oddělují od Karpat. Na jihu leží Brněnská vrchovina, která patří do Českomoravské subprovincie.